Trung tâm truyền thông

Giải pháp đơn giản của chúng tôi cho một thế giới luôn chuyển động với đầy đủ công nghệ và kết nối. Kể từ khi chúng tôi sáng tạo ra pin tiêu dùng đầu tiên trên thế giới vào năm 1896, cũng như chiếc đèn pin đầu tiên hai năm sau đó, sứ mệnh của chúng tôi là đổi mới với tiêu chí chú trọng hiệu suất và trách nhiệm để cung cấp cho bạn điện năng mà bạn có thể sử dụng và tin tưởng.  

Quảng cáo của chúng tôi

Hãy xem Ngài Energizer, tinh thần về hiệu suất và tuổi thọ và quảng cáo truyền hình của chúng tôi.

Tin tức

Duyệt qua kho lưu trữ các công bố về sản phẩm và công ty đáng quan tâm của chúng tôi cũng như những đổi mới khác của Energizer®.