Energizer-Vietnam

Nghề nghiệp

Energizer trong nháy mắt
Trụ sở chính St. Louis. Missouri, Hoa Kỳ

DOANH THU
$ 1.6
BILLION

ICONIC BRANOS
2
TÍCH CỰC TOÀN CẦU
#1 or #2

THỊ TRƯỜNG
140

ĐỒNG NGHIỆP
5,000
CƠ SỞ SẢN XUẤT 10

Là một công ty niêm yết công khai trên sàn giao dịch chứng khoán New York, chúng tôi xin cam đoan rằng chúng tôi sẽ hoạt động với sự chính trực, minh bạch và kiểm soát công ty chặt chẽ trên toàn thế giới.

Các giá trị cốt lõi của công ty – Đam mê, chính trực, tôn trọng, làm việc tập thể, sáng kiến, thách thức – chính là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của chúng tôi. Trong khi đó, nhờ quy mô tương đối nhỏ mà chúng tôi có được văn hóa công ty quan tâm đến cá nhân. Chúng tôi hoạt động theo cấu trúc tổ chức chỉ đạo tập trung trong đó các tài nguyên ảo được chia sẻ cho tất cả các bộ phận chức năng và vùng địa lý nhằm tăng hiệu suất làm việc.

Mô hình hợp lý này mang đến cho Energizer® khả năng:

  • Trao đổi những phương pháp thực hành tốt nhất trong các bộ phận chức năng và trên khắp các vùng địa lý
  • Phá vỡ những cản trở tiêu cực và thúc đẩy cộng tác hướng đến mục tiêu chung
  • Linh hoạt và thích ứng với thay đổi dễ dàng hơn
  • Mang đến những kinh nghiệm tác nghiệp giúp bạn phát triển – trong đó có cơ hội làm việc cho các dự án & sáng kiến liên chức năng – yếu tố cốt lõi trong triết lý phát triển nhân tài của chúng tôi

Dù ở đâu, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy các đồng nghiệp tại Energizer® thật thông minh, đầy nhiệt huyết, đáng tôn trọng và có tinh thần cộng tác.

Linkedin Logo

Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn để biết thêm nhiều tin tuyển dụng cập nhật. Hoặc truy cập www.energizerholdings.com để biết thêm thông tin. Tìm kiếm việc làm đang tuyển dụng