Energizer-Thailand

อาชีพ

Energizer ได้อย่างรวดเร็ว
สำนักงานใหญ่ เซนต์หลุยส์มิสซูรีสหรัฐอเมริกา

รายได้
1.6 ดอลลาร์
พันล้าน

แบรนด์ ICONIC
2

ความเป็นไปได้ระดับโลก
#1 or #2

ตลาด
140

เพื่อนร่วมงาน
5,000

สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต
10

เนื่องจากเราเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และใช้หลักบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็งในทุกมุมโลก

ค่านิยมหลักของเรา คือ ความทุ่มเท คุณธรรม ความเคารพ การทำงานเป็นทีม ความริเริ่ม ความท้าทาย เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนงานทุกอย่างของเรา ในขณะเดียวกัน องค์กรของเรามีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงมีวัฒนธรรมของความใกล้ชิด เราใช้โครงสร้างการปฏิบัติงานองค์กรที่ขับเคลื่อนจากศูนย์กลาง แบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ในทุกส่วนงานและภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบการทำงานที่มีความคล่องตัวเช่นนี้ทำให้ Energizer® สามารถ:

  • แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีภายในส่วนงานและระหว่างภูมิภาค
  • ก้าวข้ามการทำงานในกรอบที่จำกัด และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
  • มีความคล่องตัวและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
  • มอบประสบการณ์ในการพัฒนาผ่านการปฏิบัติงาน รวมถึงให้โอกาสทำงานในโครงการและความริเริ่มข้ามส่วนงาน ซึ่งเป็นหัวใจของปรัชญาการพัฒนาบุคลากรของเรา

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน คุณจะได้พบเพื่อนร่วมงาน Energizer® ซึ่งเป็นผู้ร่วมทำงานเป็นทีมได้อย่างชาญฉลาด มีพลัง อ่อนน้อม และพร้อมร่วมมือ

Linkedin Logo

ติดตามเราใน LinkedIn เพื่อดูอัพเดตและประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม หรือไปที่ www.energizerholdings.com เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม.