ENERGIZER MAX® AA BATTERIES


Pin sử dụng hàng ngày thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu của gia đình bạn – khi làm việc hay khi vui chơi.

Cung cấp năng lượng lâu bền và cải tiến, Energizer MAX® mới và được cải thiện giờ đây có thể kéo dài thời gian hoạt động thêm đến 35%****. Đó chính là những gì bạn cần để cung cấp năng lượng cho các thiết bị yêu thích của gia đình.

****so với Energizer MAX® trước đây trong các camera tĩnh kỹ thuật số. Căn cứ trên các thử nghiệm ANSI. Kết quả khác nhau tùy theo thiết bị.

Tránh rò rỉ đối với pin được sử dụng liên tục trong các thiết bị lên đến 2 năm trong môi trường có kiểm soát.
**thời hạn bảo quản
***có bán trên thị trường kể từ năm 1991


*Có nhiều kích cỡ vỉ pin và thông tin trên bao bì ở từng thị trường khác nhau.

Thiết bị phù hợp

Đèn pin

Điều khiển từ xa

Đồng hồ báo thức

Xe đồ chơi

Sản phẩm liên quan