MR. ENERGIZER®

Mr. Energizer® นั้นไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ แต่เป็นสัญลักษณ์ของสมรรถนะและความทนทาน ท้าทายและตั้งคำถามกับสิ่งที่เขาเห็นรอบๆ ตัวด้วยพลังที่มีอย่างล้นเหลือและประสิทธิภาพที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้มาโดยตลอด