แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้

พลังงานหมุนเวียนที่ช่วยคุณประหยัด

แบตเตอรี่ AA/AAA ชนิดแรกของโลกที่ชาร์จซ้ำได้และใช้แบตเตอรี่รีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ 4%*

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า**
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม***
  • ชาร์จซ้ำได้นับ 100 ครั้ง

ใน Energizer Recharge® Extreme และ Power Plus

**แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ของ Energizer® มีอายุการใช้งานในกล้องดิจิทัลยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์มาตรฐานของ Energizer® ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในอุปกรณ์แต่ละชนิด

***แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ของ Energizer® สามารถใช้ซ้ำได้นับ 100 ครั้งจึงก่อให้เกิดขยะน้อยกว่า

พลังที่ยืนหยัดยาวนานกว่า

  • Energizer® Recharge Power Plus มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถึง 4 เท่า*
  • Energizer® Recharge Extreme มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถึง 6 เท่า*

*ในกล้องดิจิทัล เทียบกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์มาตรฐานของ Energizer™ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในอุปกรณ์แต่ละชนิด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ