สร้างโลกสีเขียวด้วยนวัตกรรมจาก Energizer

เพื่อให้โลกของเราสะอาดและเป็นสีเขียว

Energizer เชื่อมั่นในพลังของการรีไซเคิล นี่คือเหตุผลที่เราทุ่มเทเพื่อทำให้โลกของเราสะอาดและเป็นสีเขียวยิ่งกว่าเดิม โดยเราได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้:

Energizer คือผู้นำทาง
นักวิทยาศาสตร์และผู้นำของอุตสาหกรรมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่เราได้สร้างแบตเตอรี่ AA และ AAA ชนิดแรกของโลกที่มีแบตเตอรี่รีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ 4% วันนี้ Energizer® EcoAdvanced™ คือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด และเรายังคงไม่หยุดยั้งกับการคิดค้นสิ่งที่เป็นครั้งแรกของโลก ด้วย Energizer Recharge® ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ที่มีแบตเตอรี่รีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ

นวัตกรรมเพื่ออนาคต
เรามุ่งมั่นที่จะนำพลังในเชิงบวกมาสู่โลกของเรา ด้วยการสร้างขยะของเสียน้อยลง และสร้างอนาคตที่สะอาดยิ่งขึ้น ภายในปี 2025 เรามีวิสัยทัศน์ว่า Energizer® EcoAdvanced™ จะมีปริมาณแบตเตอรี่รีไซเคิลเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าเป็น 40% มาร่วมกับเราในการเดินทางครั้งสำคัญนี้

ความยั่งยืนที่แท้จริง
เราเชื่อมั่นว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถสร้างผลในทางบวกในด้านความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นของเรา เราได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานแบบคู่ขนานสามส่วน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนยิ่งขึ้น

เราได้ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การรีไซเคิล และโครงการให้ความรู้ และเรายังมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลกับชุมชนท้องถิ่นผ่านคู่ค้า โครงการริเริ่มในท้องถิ่น และการทำงานของอาสาสมัคร ด้านที่สาม โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำเพื่อชุมชนทั้งหมดนั้นจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมพันธกิจของเราที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ