พันธกิจของ Energizer

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญ

Energizer คือผู้นำในด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญ เราคือผู้ผลิตแบตเตอรี่รายแรกที่ใช้บรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่ลิเทียมที่เป็นไปตามมาตรฐานและคำแนะนำของ U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) มาใช้โดยสมัครใจ

เรามีความตั้งใจอย่างจริงจังในการยับยั้งและลดต้นเหตุของการบาดเจ็บที่เกิดจากการกลืนกินแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญ โครงการริเริ่มของเรามีดังนี้:

– การวิจัย
เป็นผู้นำการวิจัยว่าอะไรทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี หากมีการกลืนหรือกินแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญลงไป อีกทั้งได้แบ่งปันสิ่งที่ค้นพบและผลที่ได้ให้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยและอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันแสวงหาทางป้องกันและก้ไข

– การพัฒนามาตรฐาน
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนามาตรฐานโดยสมัครใจสำหรับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ ส่งเสริมการกำหนดมาตรฐาน ของถ้อยคำเตือนและการออกแบบอุปกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่เด็กจะหยิบ หรือเข้าถึงช่องใส่แบตเตอรี่

– ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการเข้าถึงโดยเด็ก
ผู้ผลิตรายแรกในอเมริกาเหนือที่นำบรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญที่เป็นไปตามมาตรฐานและคำแนะนำการป้องกันเด็กของ U.S. Consumer Product Safety Commission มาใช้

Energizer กำหนดให้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้แบรนด์ Energizer และใช้แบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กที่ช่องใส่แบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเราเป็นไปตามมาตรฐานของเล่นของ American Society for Testing and Materials (ASTM) และมาตรฐานโดยสมัครใจของ Underwriters Laboratories (UL) สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

– การเพิ่มความตระหนักรู้
ในปี 2011 เราได้เริ่มโครงการที่นำโดยภาคอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเหรียญในกลุ่มผู้ปกครองและผู้เลี้ยงเด็ก ผ่านการทำงานร่วมกับ Safe Kids Worldwide, National Capital Poison Centre และองค์กรด้านสุขภาพและความปลอดภัยอื่นๆ”